logo horizontal

استخدام در آکادمی

لطفا اطلاعات فرم زیر را با دقت تکمیل فرمایید.

توجه! قبل از تکمیل این فرم نیازدارید آزمون های MBTI و DISC را انجام دهید. برای مشاهده سایت آزمون ها از دکمه های آبی رنگ پایین این متن استفاده کنید. حتما بعد از انجام تست ها از نتیجه تست خود اسکرین شات تهیه کنید چرا که در این صفحه میبایست آنهارا بارگذاری کنید.

توجه! لطفا تمامی بخش هارا به زبان فارسی تکمیل فرمایید. اطلاعات وارد شده به زبان انگلیسی مورد تایید نخواهند بود.

فرم استخدامی

استراتژی شخصی آقای رفیعی